'Ström 4', 2021, ett konstverk av Samira Englund
Ström 4, 2021

Storlek:

Edition:

60 x 60 cm

Unikt

Olja på cirkelrund MDF, diameter 60 cm.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.