'Strängteori', 2020, ett konstverk av Christina Hedlund
Strängteori, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Äggoljetempera

160 x 45 x 5 cm

Unikt

15 000 SEK

Detta är överst delen av två som tillsammans utgör "strängteori" och finns utställd just nu på medlemsutställningen Saknade delar på Studio44.