Rising (den sista moderskapsväven), 2020

25 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Textil

120 x 190 cm

Damast weave, 100 % wool