Rising (den sista moderskapsväven), 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Textil

120 x 210 cm

Unikt

Damast weave, 100 % wool

Transport och andra avgifter kan tillkomma.