'Stort hästhuvud', 2019, ett konstverk av Lotta Olofsson
Stort hästhuvud, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Woodwork

Stort hästhuvud tillverkad av spillbrädor av gran. Sen målad med kopparfärg. Manen är av plywood.