'Stort hästhuvud', 2019, ett konstverk av Lotta Olofsson
Stort hästhuvud, 2019

Teknik:

Edition:

Woodwork

Unikt

Stort hästhuvud tillverkad av spillbrädor av gran. Sen målad med kopparfärg. Manen är av plywood.