'Stool', 2026, ett konstverk av Leif Elggren
Stool, 2026

Detaljer

Teknik/medium: Woodwork, Textile / fabric, Iron

100 x 53 cm