'Stina Gunnarsson', 2019, ett konstverk av Stina Gunnarsson
Stina Gunnarsson, 2019

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.