Stilleven Eten, 2020

Teknik:

Textile

Edition:

Unikt

Pris:

5 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.