'Stilleben', 2018, ett konstverk av Lisa Stålspets
Stilleben, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Akryl / Acrylic, Woodwork

90 x 140 x 60 cm

Unikt

30 000 SEK

Akryl på plywood