'Standard', 2019, ett konstverk av Sylvan Lionni
Standard, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

240 x 130 x 7 cm

Unikt

200 000 SEK

I Standard reflekterar Lionni tanken på den svarta monokromen, en välutforskad, beskyddad, bespottad och återupptagen ideologisk position för modernt måleri. Konstnären har beskrivit skapandet av dessa nya svarta monokromer som en intern utmaning, ett test eller en typ av disciplin, för att mäta ens förmåga som målare att fokusera på vad som kan utgöra ett standardmåleri. Även om målningarna är fria från gesten, är de närmaste fyllda med subtila komplexiteter, förändringar i svart, den tyst fläckade ytan av köttig duk som kramar måleriets struktur i nästan lufttät precision. På avstånd hänger dessa ytor inte som visuella plan utan som koordinater, segment, paket, delningar av den vita väggen.