'Speedy', 2017, ett konstverk av Joakim Nilsson
Speedy, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

100 x 30 x 7 cm