'Som en följd av tillfälliga omständigheter', 2017, ett konstverk av Carlos Capelán
Som en följd av tillfälliga omständigheter, 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

48 x 37 cm

Unikt

16 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.