'Solsystemet', 2010, ett konstverk av Unknown
Solsystemet, 2010

Detaljer

Teknik/medium: Textile / fabric