'Solrosor I', 2017, ett konstverk av Clara Gesang-Gottowt
Solrosor I, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

84 x 64 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.