'"Skymning" olja på duk 65x95cm', 2020, ett konstverk av Anette Björk Swensson
"Skymning" olja på duk 65x95cm, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

65 x 90 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.