'Skyming III', 2016, ett konstverk av Björn Wessman
Skyming III, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

90 x 180 cm