'SKOJ för Sturebyskolan', 2020, ett konstverk av Linea Matei
SKOJ för Sturebyskolan, 2020

Edition:

Unikt

SKOJ för Sturebyskolan i uppdrag av Stockholm konst och SISAB.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.