'Skärgård', ett konstverk av Olle Engström
Skärgård

Storlek:

Edition:

60 x 60 cm

Unikt

Detta konstverk tillhör en utlottning