Skadade av rörelse, 2018

28 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Textil

180 x 135 cm

Woven wallhangning. 100 % wool