'Sjukbädden, Berget, Klockan, Glaskupan (svit om fyra)', 2014, ett konstverk av Eva Björkstrand
Sjukbädden, Berget, Klockan, Glaskupan (svit om fyra), 2014

Teknik:

Edition:

Textile

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.