'Sittande', 2016, ett konstverk av Niklas Holmgren
Sittande, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

68 x 101 cm