SIGNE (The pinch), 2017

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Concrete

160 x 45 x 30 cm

Detta projekt består av fotografier och skulpturer. Alla skapade av samma anledning – Att visualisera och tydliggöra min och troligtvis andra transpersoners upplevelse av att vara just trans för personer som inte fått chansen att känna könsdysfori. Jag har arbetat utifrån mina idéer och därefter har jag producerat och anpassat materialen efter vad som passade bäst för att framföra budskapet.

Ett citat som inspirerat och har återkommit genom hela processen är detta:

”Ni kanske vet hur det är att ha en sjuk kropp. förkyld eller febrig. Att det inte är så kul att vara kropp då. kroppsligheten blir så påtaglig och man blir varse om sin dödlighet. Att ha kroppsdysfori är såhär fast varje vaken sekund. Varje sekund är det en sånär jobbig kroppslig medvetenhet. det är inte hållbart. ” – Xenia. (Tjejer som oss. svt.play. http://www.svtplay.se/video/10575158/tjejer-som-oss/tjejer-som-oss-avsnitt-1)

Gjuten betongskulptur i naturlig storlek. Ca 170 x 63 cm. Basplattan i trä. djup 32 cm.
Den största delen av verkets massa är i form av betong och därmed väger den ca 100 KG.
Titeln är SIGNE och verket är skapat av Sian Hedberg.
Hör till utställningen ”Det klämmer, det skaver. Det är jag - eller inte.” vilket är en samling fotografier samt skulpturer som skapats i syfte att visualisera och tydliggöra min och troligtvis andra transpersoners upplevelse av att vara just trans för personer som inte fått chansen att känna könsdysfori. Jag som konstnär har i samlingen arbetat utifrån mina idéer och därefter har jag producerat och anpassat materialen efter vad som passade bäst för att framföra budskapet.
I verket ingår även ett rött kryss på golvet där betraktaren är menad att stå. Detta syns dock inte på bild. Syftet med detta verk är att visualisera vad jag som transperson upplevt. Att bli uttittad. Exotifierats. Upplevts som annorlunda och konstig. Betraktaren får vara med i verket och blir den som stirrar ut. Den som överblickar och dömer. Ännu en gång. Och förhoppningsvis förstår denne då känslan av vara den som blir utstirrad. Frustrationen. Skammen. Uttrycket är fritt att tolka och jag kommer inte gå in mer på min mening, bakgrund och tanke med verket.
För gjutningen gick jag till ett företag i Borås kallat Swerock vilket hjälpte mig mycket i arbetet. Stort tack till dem.