'Sibyllan', 2019, ett konstverk av Malin Molin
Sibyllan, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Vinylfärg

200 x 200 x 4 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.