'Sheddings 8', 2019, ett konstverk av Oscar Furbacken
Sheddings 8, 2019

Storlek:

Edition:

12 x 9 x 2 cm

Unikt

Bearbetad ärgad kopparplåt, metalltråd, akryl.
Två små objekt ur serien Ömsanden (Sheddings) 2015-2019

Transport och andra avgifter kan tillkomma.