'Send Away with Directions, Down and Recall', 2017, ett konstverk av Linnea Rygaard
Send Away with Directions, Down and Recall, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil, Acrylic

180 x 180 cm

Unikt

Material: Oil and acrylic on canvas
Dimensions: 180 x 180 cm

Transport och andra avgifter kan tillkomma.