'Självporträtt i blågrön blus', 1930, ett konstverk av Tyra Lundgren
Självporträtt i blågrön blus, 1930

Detaljer

Teknik/medium: Oil

100 x 80 cm