'Seger av Brenckert AnnMari brenckert.com', 2019, ett konstverk av AnnMari Brenckert

Seger av Brenckert AnnMari brenckert.com, 2019

Storlek:

85 x 60 cm

Edition:

100

Pris:

1 700 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.