'Schaefer Expedition (4)', 2016, ett konstverk av Tomas Lundgren
Schaefer Expedition (4), 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

130 x 92 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.