Schack, 2013

Teknik:

Storlek:

Edition:

Stone

160 x 500 x 500 cm

Unikt

Konstnärlig utsmyckning av innergården vid nybyggda hus i Ytterby, Kungälv.
Material: Granit, diabas.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.