'Samtidigt der', 2016, ett konstverk av Karen Gabel Madsen
Samtidigt der, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

180 x 120 cm

Material: Oil on canvas
Dimensions: 180 x 120 cm