'Salongen', 2016, ett konstverk av Jenny Granlund
Salongen, 2016

Storlek:

Edition:

Pris:

40 x 96 cm

Unikt

19 000 SEK

Two pencil drawings
Dimensions: 30 x 42 cm each

Transport och andra avgifter kan tillkomma.