'Sällsamt uppträdande', 2000, ett konstverk av C O Hultén
Sällsamt uppträdande, 2000

130 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

134 x 150 cm

Material: Acrylic on canvas
Dimensions: 134 x 150 cm