'Rosa vattenkannan', 2013, ett konstverk av Eva Kerek
Rosa vattenkannan, 2013

Detaljer

Teknik/medium: Oil

30 x 21 cm

Olja på ritfilm.