'Rosa M. Nancy', 2019, ett konstverk av Ingert Eriksson
Rosa M. Nancy, 2019

Storlek:

Edition:

Pris:

21 x 15 cm

Unikt

5 000 SEK

Bilden ingår i ett projekt som heter Lost Childern och bygger på fotografier från europeiska register som uppfördes efter andra världskriget, där anhöriga sökte sina försvunna släktingar.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.