'Room on a hill', 2016, ett konstverk av Hale Güngör Oppenheimer
Room on a hill, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

3D

48 x 42 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.