'Restricted', 2015, ett konstverk av Linea Matei
Restricted, 2015

Teknik:

Storlek:

Edition:

Textil, Textile

167 x 140 cm

Unikt

Textilmåleri

Transport och andra avgifter kan tillkomma.