'Residuum - something remaining', 2018, ett konstverk av Anne Maria Udsen
Residuum - something remaining, 2018

36 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Oil

119 x 80 x 5 cm

Verk visas från serien Residuum – something remaining, där jag målar efterlämningarna från döda insekter, och förstorar en del av naturen, som normalt inte fångar vår uppmärksamhet. Serien visar det tomma skal eller skelett som återstår av en skalbagge, efter det att innehållet har blivit omhändertagen av naturen. Serien är en slags modern "Momento mori" och berättar om livets förgänglighet.

Konsten viualiserar något som hela tiden flyr i från oss eller följer oss som en skugga.