'Representation av målning av de Keyser (5)', 2019, ett konstverk av Emil Carlsiö
Representation av målning av de Keyser (5), 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

40 x 30 cm

Unikt

9 000 SEK

Baserat på en målning jag såg på en retrospektiv utställning av Raoul de Keyser på S.M.A.K. i Gent 2019 ville jag testa vad som händer om jag baserar en målning på den målningen, och sedan en ny målning baserad på min representation av målningen. Totalt innehåller min serie 4 målningar i storleken 40x30 cm, 3 målningar i storleken 24x18 cm och en målning i storleken 40x50 cm. Målningarna är här placerade i den ordning jag gjorde dem. Alltså (1) är den första, baserad på hans målning, (2) är baserad på (1), (3) på (2) osv.