'Red acrylic sky painting I', 2009, ett konstverk av Astrid Sylwan
Red acrylic sky painting I, 2009

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic