'Re-awakening of Tsars awakening', 2018, ett konstverk av Folke Fermelin
Re-awakening of Tsars awakening, 2018

Edition:

Unikt

Detta konstverk tillhör en utlottning