'Re-awakening of Tsars awakening', 2018, ett konstverk av Folke Fermelin
Re-awakening of Tsars awakening, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

121 x 140 x 5 cm

Unikt

12 500 SEK

Painting is framed with a walnut coloured floater frame.