'Rational Autonomy', 2016, ett konstverk av Johanna Gustafsson Fürst
Rational Autonomy, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Spray, Glass

40 x 60 cm