'Radband', 2013, ett konstverk av Ängmo, Daniel, Meseke, Nils, Persson, Ruben, Sharr, Shelley
Radband, 2013

Detaljer

Teknik/medium: Woodwork, Iron