'Profil 2', 2018, ett konstverk av Gustav Samrelius
Profil 2, 2018

Storlek:

Edition:

48 x 22 cm

Unikt

Oil on canvas. Privat ägo

Transport och andra avgifter kan tillkomma.