'Procession', 2015, ett konstverk av Jan Edlund
Procession, 2015

Detaljer

Teknik/medium: Oil