'Prinsen', 2020, ett konstverk av Gertrud Alfredsson
Prinsen, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Olja

87 x 62 x 4 cm

Unikt

13 750 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.