'Presentation', 2017, ett konstverk av Alice Herbst
Presentation, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

120 x 80 cm