'Porträtt II', 2015, ett konstverk av Katrin Westman
Porträtt II, 2015

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

122 x 81 cm

Unikt