'Porträtt', 2020, ett konstverk av David Kihlberg
Porträtt, 2020

Storlek:

Edition:

55 x 60 cm

Unikt