'Porträtt', 2019, ett konstverk av San Lundberg Vikström
Porträtt, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

32 x 31 cm

Unikt

Detta konstverk tillhör en utlottning