'Pondus', 2019, ett konstverk av Karin Holmström
Pondus, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

92 x 107 x 5 cm

Inramad